Aš išdainavau

Aš išdainavau
Visas daineles,
Dar vienos nedainavau.
[Daugiau…]

Aš pasėjau linelius

Aš pasėjau linelius
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.
[Daugiau…]

Atskrend sakalėlis

Atskrend sakalėlis
Per žalią girelę,
Atmušė sparnelius
Į sausą eglelę.
[Daugiau…]

Auga auga apynėlis

Auga auga apynėlis
Tėtušio sodely.
O ką kalbi, vyno žolele?
[Daugiau…]

Augo girioj ąžuolėlis

Augo girioj ąžuolėlis, (2 k.)
Augo girioj ąžuolėlis,
Pas tėvelį sūnaitė(lis). (2 k.)
[Daugiau…]

Augo kieme klevelis

Augo kieme klevelis,
Augo kieme žaliasai,
Po tuo klevu po žaliuoju
Gul bernelis jaunasai.
[Daugiau…]

Balnokim broliai žirgus

Balnokim, broliai zirgus, (3 k.)
Reiks karan joti. (2×2 k.)
[Daugiau…]

Bitute pilkoji

Bitute, pilkoji
Iš kur medų nešioji?
(x2)
[Daugiau…]

Brisk per upę

Brisk per upe, brisk per upe, brisk per upe Saltuoną, je!
Pasikaise, pasikaise, pasikaise, sijuoną. Je!
[Daugiau…]

Būčiau nekalbėjus

Būčiau nekalbėjus, nekalbėjus, ne,
Būčiau nekalbėjus, nekalbėjus, ne.
Gražios buvo jo akelės – susigundžiau,
Gražios buvo jo akelės – susigundžiau.
[Daugiau…]