Ant kalno gluosnys

Ant kalno gluosnys, pakalnėj šulnys,
Ten vaikščiojo mergužėlė
Pati sau viena.
[Daugiau…]

Ant kalno karklai siūbavo

Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo,
Pakalnėj vanduo liūliavo,
Liūliavo, liūliavo
[Daugiau…]

Ant kalno mūrai

Ant kalno mūrai – joja lietuviai. (2×2 k.)
Joja, joja lietuvaičiai, neša, neša vainikaitį,
Vainiką rūtų, Vainiką rūtų!
[Daugiau…]

Ant marių krantelio

Ant marių krantelio
Statyčiau laivelį, (x2)
Viliočiau mergelę
Trylikos metelių. (x2)
[Daugiau…]

Ant melsvo ežero bangų

Ant melsvo ežero bangų
Laivelis supos be irklų,
O tu sėdėjai prie manęs
Ir skynei vandens lelijas
[Daugiau…]

Ant tėvelio dvaro

Ant tevelio dvaro
Sakalai krypavo,
Sakalai krypavo,
Dudelem dudavo.
[Daugiau…]

Ar aš tau, sese, nesakiau

Ar aš tau, sese, nesakiau?
Ar tau žodelio netariau?
Iššluok kiemelį subatoj,
Atjos bernelis nedėlioj. (2×2)
[Daugiau…]

Ariau ariau

Ariau, ariau, ariau
Lygiuosius laukelius.
Atėjo mergelė,
Atnešė pusryčius. (2×2)
[Daugiau…]

Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom

Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom,
Apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom.
Ir valdovui tartum tėvui,
Nusiėmęs kepurėlę,
Nusilenksiu.
[Daugiau…]

Aš užgimio ubagėlis

Aš užgimio ubagėlis,
Ir užaugo prasčiokėlis.
Ainu par svieto verkdamas,
Geradėjus garbindamas. [Daugiau…]