Kelio pradžia

Čia kelio pradžia, kur klevai
Skamba savo šakom ir lapais. Kur žydi
Ramybe ir jaukumu kvapios bulvės melsvai…
[Daugiau…]

Mėlynas vakaras

Mėlynas vakaras – mėlynas mėlynas…
Mėlyni medžiai, mėlynas sniegas,
Mėlyni dunkso namų kvartalai,
Mėlyni šoka žmonių šešėliai…
[Daugiau…]

Žiemos saulėlydis

Visą dieną ūkavo ir verkė,
Tarsi žemėj ko ieškodama, pūga.
Visą dieną plakė juodus gluosnius
Nenumaldoma balta ranka.
[Daugiau…]

Pirmo sniego preliudas

Sutemos šviesios alyvinės
Gatvėm pasnigtom vaikšto,
Sienos murinės žalsvos
Po sniego baltom aureolėm.
Pirmas sniegas.
[Daugiau…]

Ąžuolai

Ąžuolai ąžuolai – ar atkelsit vartus
Man į savo pasaulį, žaliaskliautį ir gyvą?
Lapų kraujo srovenimu, paukščių džiaugsmu
Žalios arkos dainuoja neįspėtą motyvą.
[Daugiau…]

Žemės žodžiai

Išsipylė baltas kmynas
Su vėdrynu prie Lėvens.
Aš praeisiu. Ar tos lankos
Po manęs taip pat gyvens?
[Daugiau…]

Ant žemės delno

Palei svyruoklius baltus
Žali šaltiniai alma.
Laiko mane kaip smiltį
Žemė ant savo delno.
[Daugiau…]

Šilagėlė

Šilagėlę atnešei iš miško…
Pilną taurę mėlyno spindėjimo,
Su rasa dugne.
[Daugiau…]

Žemuogė

Baltą žiedą pakėlei mažytį –
Gyvą snaigę, pamestą pusnyne.
Žaluma visas šlaitas užtvino.
Tiktai tavo sniegelis švyti.
[Daugiau…]

Eglelė groja

Baltas rūkas nebyliai slenka,
Apkabina lazdynus ir lanką.
Ant akiračių juodo vainiko
Saulės vienas taškelis beliko.
[Daugiau…]