Alksnio ugnelė

Aušrai keliant – padegė šakelę –
Ir išsklaidė rūką – gulbės pūką.
Alksnio liepsnos plakasi miškely
Šildo drebulę ir mažąjį klevuką.
[Daugiau…]

Miško šokis

Pirmąkart matau berželį tokį,
Krykščiantį kiekvienu lapeliu.
O berželi, kas tave išmokė –
Išsilieti sūkuriu žaliu?..
[Daugiau…]

Lankoje

Skinsiu linksmą, šviečiantį vėdryną,
Skinsiu liūdną, mėlynę varpelį,
Baltąjį kraujažolės žvaigždyną…
[Daugiau…]

Rasa

Brėkšta. Pieva sklidina rasos –
Per kraštus lyg ims ir pasilies.
Kažin kas čia po kruopelę spindinčios šviesos
Uždegė ant kiekvienos žolės.
[Daugiau…]

Rytą prie šaltinio

Akmenėli pilkūnėli,
Ar miegi, ar miegi?
Nepakėlė, nenugėlė
Vandenėliai šaltį?
[Daugiau…]

Pavasario preliudas

Priemiesčio gatvėj – lyg balti paukščiukai
Ant juodų, sublizgusių tvorų
Tupi saulėj sniego kąsneliukai,
Paskutiniai iš pusnių šiaurių.
[Daugiau…]

Džiaugsmas

Tu atėjai – ir tūkstančiu laiškelių
Kaip žemė aš iškart sužaliavau.
Tu atėjai – ir aš upelėm,
Plačiaisiais ežerais sualsavau.
[Daugiau…]

Auštant

Vai, pasakyki, šile, ką šiąnakt sapnavai,
Ką sapnavai,
Kad ant pušų spyglių – kaip ant blakstienų –
Lašai, lašai?
Gal veltui sidabrinių mėnesienų
Tu ko prašei?
Gal iš pavasarinės laimės pravirkai,
Tu pravirkai?..
[Daugiau…]

Artumas

Drėgnų pagriovių vingiorykšte,
ačiū, kad man padedi
panešt mano naštą.
[Daugiau…]

Motulei

Motule, motule,
Tu kaip saulė
Mane rytais pažadini
Dainuodama.
[Daugiau…]