Paukščiai virš jūros

Juodu trikampiu,
juodu trikampiu
Raudonam vakaro danguje.
[Daugiau…]

Popietė

Ant upės kranto
Aukštoj žolėj
Po dideliu gluosnio šešėliu
Miega baitas arklys.
[Daugiau…]

Žiogai

Čirpia žiogai (iš praamžių) –
dabar ir visados.
Žali obuoliai pavirs
į vasaros kūną ir kraują.
[Daugiau…]

Ąsotis

Vasara!
Neišsenkantis aukštas ąsotis!
Sklidinas upių tėkmės ir tylos kaitrios.
Nori? – atsigerk volungės čiulbesio.
Nori? – užplustančios audros…
[Daugiau…]

Šerkšnas

Pravėriau akis gruodžiui,
stogam apsnigtiem ir saulei…
Po vidunakčio lyg po burtažodžio
Šerkšnu apsigobė gatvė.
[Daugiau…]

Medis

Dar visiškai nuogas
su išraizgytom šakelių gyslom juodom –
ten sunkiai pulsuoja juodas kraujas –
stovi prieš dangų,
paukščių gūžtas iškėlęs,
toks pilnas drebulio ir atkaklumo.
[Daugiau…]

Sena daina

O ant lauko jovaras žydėjo…
O per lauką vieškeliai dundėjo…
[Daugiau…]

Obelys žydi

Vaikšto obelys po nuometais baltais.
Vaikšto obelys – kaip motinos – žeme
vidury nakties.
Ko jūs ieškote?
Rugiais užžėlusių pėdų?
[Daugiau…]

Raudos

1

Aš apieškojau visą namą –
Lova paklota ir skobniai tušti.
Aš apieškojau visą lauką –
Jokios brydės! Kaip siena – kviečiai aukšti.
Aš apieškojau visą girią –
Krūpčiojo papartynai ir eglės dejavo.
[Daugiau…]

Avižos

Praūžė gaižus pelenuoti vėjai,
Ir kraujo skonį žemė jau pamiršo…
Ir kvepia krosny duona… Tik tavęs nėra…
Ir duona kvepianti sudrumsčia viską,
Ir seną baimę iškelia į viršų…
[Daugiau…]