Varpai

Kelias, kryžkelė, šventorius, koplytėlė –
kiek vilčių į aukštą bokštą jos įkėlei,
kai pavargęs čia laukais ėjai, klupai,
kai širdy skambėjo šaukiantys varpai:
[Daugiau…]

Kelionės elegija

Nuo jauno rytmečio lig rytmečio jis eina,
nuo juodo vakaro lig vakaro tamsaus,
ir kai apglobs naktis jo paskutinę žingsnių dainą, –
kita diena kitam krante jam, nebegrįžtančiam, išauš.
[Daugiau…]

Ateina rudenys…

Ateina rudenys – tamsių dienų vienuoliai,
ir gieda requiem jų žingsnių eisena.
Žvaigždynai gesta į juodas miglas nupuolę,
ir vysta gėlės – laimės pasaka sena.
[Daugiau…]

Pirmas žiburys

Bemiegės, sunkios naktys susirinko
prie mano slenksčio pravirų namų,
kaip juodos burės supas jos aplinkui
ir migdo širdį man, ir aš imu
[Daugiau…]

Dainius

Po baltu nuometu žaliam gegužy
ties mano langu dvijen vyšnios lūžo,
kaip dvijen seserys greta,
pas mano langą lauko obelėlė
sunkaus žiedų vainiko nepakėlė,
kaip motina, kaip motina balta …
[Daugiau…]

Apvaizda

Kad nenukristų lapas jauno žiedo,
kad nepaklystų žvaigždės danguje,
ir paukštis ilgesį ir džiaugsmą giedantis
kad giesmę baigtų, lauko lelija
[Daugiau…]

Po Viešpaties dangum

Ar upė ten, ar medis ten dainuoja? ..
Ir vis balsiau, ir vis balsiau…
Sustojau aš po vasaros dangum aukštuoju
ir laukiu – ir klausau.
[Daugiau…]

Smiltys ir metai

Pro Tavo pirštus, Viešpatie, kaip smiltys srūva laikas,
pro Tavo pirštus, Viešpatie, jis bėga kaip vanduo,
ir aš renku jo trupinius, kaip renka žiedus vaikas,
ir upių aš einu ieškot ir niekur nerandu…
[Daugiau…]

Vaikai

Vaikai mes amžių upės žydinčioj pakrantėj,
vaikai pasaulių girios glūdumoj –
pasibaigs vidudienio didžioji šventė,
kas liks tuščioj pakrantėje, kas grįšime namo?
[Daugiau…]

Argi ne tu

O Viešpatie, argi ne Tu tuos kedrus sodinai,
ne iš Tavų gelmių mūs upės srovę semia?
Argi ne Tavo galvą puošia, Viešpatie, kalnai,
argi ne Tu sagstai vainikais mūsų žemę?
[Daugiau…]