Pasmerkimas

Saulės kraštas ne bedalių, ne vergų,
jo nesieksi nei svajonėm, nei sapnais,
žemėj saulės spindulėlis per brangu,
o tamsos išnešt iš čia tavęs neleis.
[Daugiau…]

Pusiaudienio klajonės

Ė, skelkite, keikite žaibo žibintus –
liepsnoj jų ir žygiai ir maldos težydi.
Pašvaistėse glūdi šešėlių šešėliai
ir temdina kelia gyvenimo slidų.
[Daugiau…]

Pakalnių vergai

Keleiviai, prieikite kalnus!..
– Mes drebame … bijome jų …
Čia uolos be dyglių ir švelnios.
– Bet daugel nutraukta gijų …
[Daugiau…]

Mano žvakė

Mano žvakė dega,
mano žvakė tviska,
kambary šešėliai,
bet ramu, jauku.
[Daugiau…]

Tarp žemės ir dangaus

Slapta ir tolima buitis
į mano rytdienos praskleistą lapą užsirašė.
Nemyliu aš tavęs, o žeme:
tu – motina mana,
o aš – sūnus ne tavo.
Tavy manos gyvybės siūlai susiraizgė,
tik aš ne tavo rasą gėriau…
Ne tu nė saulėtas dienas parodei.
[Daugiau…]

Aš ir žalios pušys

Lenkite galvas, žaliosios pušys,
siųskite tyra maldą į dangų …
Aš vėtrų vėtra jaunas skraidysiu,
aš parymosiu vienas prie sutemų lango.
[Daugiau…]

Kaip greitai…

Kaip greitai slenka jaunos dienos,
ach, kaip greitai…
Dar po lankas bėgioju vienas,
aidi fleita…
O vasaros žiedų žieduos, o žiemos pūgom slenka, slenka –
nei pasidžiaugt jomis, nei jų, piktų, prakeikt netenka…
[Daugiau…]

Saulės žiedelis

Saulėtas Viešpatie,
Tavo šešėliuose
mūsų aušrinių maldos
piramidės.
[Daugiau…]

Poeto autobiografija

Kaip Nemuno krantais šešėlis
prabėgo vaikiška diena.
Užaugau didelis. Po dvidešimt.
Paseno motina. Sena.
[Daugiau…]