Dievo motinos lopšinė

Tyliau, tyliau, naktie, dvelkimą švelnų
nešk čia pro palmių miegančius lapus,
ir vėjas tenepūs čia nuo Libano kalno,
ir ant Jordano te rasa lig ryto bus.
[Daugiau…]

Kalėdos

1. RAROTŲ GIESMĖ

Rasokit, dangūs, ir išlykit Atpirkėją,
raudoki, žeme, sielvarto rauda…
Šaukei Jį lūpom pranašų – Jis neatėjo,
aukei burnojimais ir skundais ir malda.
[Daugiau…]

Kaukolė

Aušros take sidabro rasos
kaip brangūs deimantai žėrės,
o ji, nakties žvaigždėms užgesus,
į tavo taką vis žiūrės.
[Daugiau…]

Esu mirtis

Esu mirtis, kuri tave lydėjo
nuo mažo kūdikio sapnų,
esu mirtis, kuri šalnoj rugsėjo
ir vasaros žvaigždynuos gyvenu.
[Daugiau…]

Išeinantiems

Išeinat jūs. Ir nebegrįšit.
Ir niekas niekas nebegrįš,
ar soduos skleisis baltos vyšnios,
ar žemę sveikins vyturys.
[Daugiau…]

Žvaigždžių žvejys

Bežvaigždės sutemos, o tu po juodą upę
braidai ir vakar čia žvaigždes sukritusias renki.
Pakrantės gluosnyje maža paukštelė tupi,
o jos giesmė pavargusi, sunki…
[Daugiau…]

Žiedai, žvaigždės ir sapnai

Visi žiedai nukrito, niekas niekas
jų nesurinks.
Visų pušų viršūnės – sniegas! sniegas! –
vaitos ir links.
[Daugiau…]

Aurora

Tenai kalnai, o čia pakalnės žalios,
tenai dangus, o čia bedugnės baisios,
ten iš mirties jauna gyvybė kelias,
o čia mirtis ir po žiedais baltaisiais.
[Daugiau…]

Apreiškimas

Girdėjau balsą Viešpaties, kaip tolimą griaustinį,
ateis diena, ir vėl baisiu balsu jis žemėj griaus,
mačiau puolimą angelų, mačiau aš cherubinų,
mačiau šėtoną krintantį, kaip žaibą iš dangaus!
[Daugiau…]

Pavasario naktis

Naktis ateina per pavargusį pasaulį
ir neša miego kvepiančias taures.
Kaip tulpės žiedas užsimerkia saulė,
naktin ir tu, keleivi varganas, iries.
[Daugiau…]