Laiškai

Laukiami, tartum vaikai,
Nelaukiami, tartum liga,
Skrenda per žemę laiškai –
Baltoji pūga.
[Daugiau…]

Mano biografija

Aš kaime Kovo mėnesį gimiau,
Balandžio – jau žąsis kieme ganiau.
Gegužio vidury skaičiau knygelę,
O palikau tėvų namus Biržely.
[Daugiau…]

Kelionė pro drakonų pusę

Rudenį geltoną
Ant šakos lazdyno
Supos du drakonai
Patys paskutiniai.
[Daugiau…]

Ten, be manęs

Ten valgė ir gėrė, ten šoko ir juokės,
Ten skraidė linksmai, it plaštakės, lėktuvai,
Ten strazdas giedojo, kvatojo apuokas,
Ten buvo gerai, tik manęs ten nebuvo.
[Daugiau…]

Tik aidas…

Durų skambutis vis tyli,
Tie, kas išėjo, negrįžo.
Rūkas, per naktį pražilęs,
Sėlina pro lango kryžių.
[Daugiau…]

Sekundės ir aš

Neklausykite, kad skundžiuos,
Kad ant viešo kelio
Šešios dešimtys sekundžių
Plaka kaip širdelės.
[Daugiau…]

Vagis

Jis panašus į durų raktą,
Į kirminą, į pilką pelę…
Jis išlenda bežvaigždę naktį
Iš urvo, iš tamsaus plyšelio.
[Daugiau…]

Toli nuo paukščių

…Ir kada vieną rytą jis sunkiai susirgo Žila Senatve,
Ir suprato, jog jau niekada neskraidys,
Niekada neskraidys,
Niekada…
Sugalvojo tada jis numirti.
Ir pradėjo jis mirti, kai rytmečio paukščiai giedojo,
Kai skleidėsi gėlės,
Upeliai tolyn pasileido,
Čiauškėdami ryto niekus…
O leidžiantis saulei, jau buvo beveik nebegyvas…
Ir visko tada jam pagailo:
Kojelių bėgimo,
Rankelių nešimo,
Akelių švietimo,
Širdelės plakimo…
Ir šitaip jisai atsiduso:
[Daugiau…]

Eilėraštis apie eilėraštį

O eilėraštis – jis tartum laivas,
Uoste paliktas, baltas ir liūdnas,
Jis gyvena, kada tu skaitai jį,
Neskaitai – jo tarytum nebūna.
[Daugiau…]

Paskutinis eilėraštis

Šis eilėraštis bus paskutinis –
Neberašysiu daugiau –
Užgeso kūrybos ugnelė krūtinėj,
Veltui įpūst ją bandžiau.
[Daugiau…]