Daina agonijoj

Buvo žemė baltuos tualetuos,
Buvo vakaras mėlyno veido.
Tasai vakaras baisiai iš lėto
Pirštus geliančius dūšion suleido.
[Daugiau…]

Yra tokia daina

Yra tokia daina apie laimę
Ir geresnį gyvenimą žmogui.
Ją dainuoja pas mus visam kaime,
Po kiekvienu pilkų šiaudų stogu.
[Daugiau…]