Žiema

Iš vargo, gintaro tėvyne,
Iš vargo, o rūtų šalie,
Pašoksi. Pašoksi suktinį
Prie karčemos pakelėj.
[Daugiau…]

Ruduo

Išeisime šį rudenį
Su tarbomis per Lietuvą nualintą.
Baudžiavose dar užsigrūdinom
Ir šunimis mokėsime paskalinti.
[Daugiau…]

Lietuva!

1

Tave papuošt žadėjom
Kaip savo tikrą seserį.
Esi pačioj jaunystėj
Ir pačiame pavasary.
[Daugiau…]

Agonija

Įsirėmė naktis krūtinėn stačiai
Ir plėšo kūną liesą.
Išaugo rankos – ilgos, ligi lango,
Ir nuraškyt Sietyno tiesias…
[Daugiau…]

Rudens vakaras

Iš kambario šviesa raudonu abažūru žiūri.
Ir veidas pasinėręs lango rūmuose.
Laukuos jau gal žiema atsnigo – kelias baltas,
Tik čia rudens gėla apėmusi.
[Daugiau…]

Vyšnioms žydint

Žydinčios vyšnios priminė sniegą.
Ėjau aš laimės kviesti.
Spėliojau vienas, kur laimė miega
Ir sieloj žydint miestui.
[Daugiau…]

Žodžiai iš lauko

Tu nematei tokio žydėjimo,
Laukų dainavimo smagaus.
Ne veltui anuomet žadėjome
Žvaigždes nukarstyt nuo dangaus.
[Daugiau…]

Legenda

Pasakysiu Jums legendą:
Augo beržas kaime, šalia daržo.
Naktį snaudė, rytą saulėj skendo
Ir laimingas buvo beržas.
[Daugiau…]

Apatiškas ruduo

Kažkur ėjo nutekėjo upės.
Kažkur šunes vasarą nulojo.
Mano gėlą rudens gelsvo ūpo
Šiandien rytą liepų lapai kloja.
[Daugiau…]

Daug ižo upėm praūžė

Daug ižo upėm praūžė
Pavasariu plačiu.
Daug prakukuos dar gegužės
Motyvų tų pačių.
[Daugiau…]