Laiminga meilė

l

Liesis Nemunas. Ir visas į marias.
Daugiau niekas mano meilės neberas.
[Daugiau…]

Priešingais keliais

Kas tau, miela, sakyti galėjo,
Kad pavasario monai ne mūsų?
Jau gana. Išklajojau alėjas,
O šį vakarą liūdnas pabūsiu.
[Daugiau…]

Be dedikacijos

Ant sniego pasaka pabalo;
Ir vakarai balti kaip sniegas.
Gailėjau mūsų meilės galo –
Daugiau ir nebeliko nieko.
[Daugiau…]

Daina apie saulėtus namus

Į saulę šaipėsi lelijos.
Regėjos – visos iš dangaus.
O ašai čia, žalioj šaly,
Iš nuobodumo pavargau.
[Daugiau…]

Melodeklamacija

Nueina traukiniai. Geležimi nužviegia.
Ir mano sielvartas per telegramų vielą.
Aš vis manau – esi tyra, baltesnė užu sniegą,
Tu mano tolima, brangi ir miela!
[Daugiau…]

Laiminga meilė

Aš tave norėjau išnešti iš rudenio,
Iš pasaulio norėjau išnešti ant rankų,
Nes taip gedulingai šakas vėjas judino,
Nes taip graudžiai varnos prie kapų mums krankė.
[Daugiau…]

Laimė rudeniniam palte

1

Kaip? Nenusibodo žviegiančiam asfalte?
Ar nepasiilgsti tų laukų plačių?
Kokia tavo nuotaika rudeniniam palte?
Sabalų kailiukas tinka ant pečių!..
[Daugiau…]

Baladė

Kas bus namuos be tavo juoko,
Sutemoje be tavo žodžių?
Keliu prašvilpauja berniokai,
Nueina saukdami per sodžių.
[Daugiau…]

Liaudies dainos eilėraštis

Be vėjo. Be vėjo klony beržas lūžo.
Visos žalios šakos vieškelin palinko.
Mena ji: lydėjo anuomet mamužę
Ir kalnelį smėlio ašarom ištrinko.
[Daugiau…]

Tautiška daina

Brangi šalie žaliųjų rūtų, vis nedrįstu klausti,
Kas Tave didžiuliam vargui nūdien pasikaustė?
[Daugiau…]