Nebe pirma meilė

1

Po sutemas, kai nuobodu ir veik negalima.
Po karčemas ir vis gilyn į jas.
Tada – ak, dar aiškiau vaizduojasi kaip kaliniui
Stiklinio tavo veido linijos.
[Daugiau…]

Ištrauka

…Tą naktį motinai sapnavos
Juodai pajuodę vasarojai.
Sūnus per juos atbrido liūdnas
Ir sakė:
– Laimę kaip kortom pragrojau.
[Daugiau…]

Rugsėjis

Aš žinau, kur eina Paukščių Kelias
Ir kur Grįžulas važiuoja ratais.
Kartą skendo ežeran padangė,
O man viskas kaip ant delno matės.
[Daugiau…]

Dainelė

Gražiausius metelius
Buvau pas tėvelius,
Paskui ėjau keliaut,
Sau laimę pasigaut…
[Daugiau…]

Sidabro nuotrupa

Ir dienos, ir šventės, ir viskas
Prižarstė krūtinę gėlos.
Šilkiniai kasnykai sudrisko,
Sudužo sidabras stikluos.
[Daugiau…]

Vėlybas pavasaris

Būtų gera paskubint pavasarį
Per purviną turgų, per lauką prišlapusį.
Vis tiek neberast atminimų
Sunešiotuos pernykščiuose lapuose.
[Daugiau…]

Linksmas eilėraštis

Žiemos miškas vėjo nepavijo;
Pasipurtė sniego karčiais.
Lylia! Bus pavasarį lelijų,
Tik mane našta nuo kojų verčia…
[Daugiau…]

Pavasaris

Saulė aukštyn pasiritė.
Žemėj vanduo patvino.
Saulė karšta kaip spiritas,
Svaiginanti kaip vynas.
[Daugiau…]

Peizažas

Aukštaičiuose kalnai nubalo –
Žiema po žemę išsiliejo…
Tarytum ir beržai apvalūs
Snieguoti drybso pakelėj.
[Daugiau…]

Kūčių vakaro pasaka

Temstant balta ir mėlyna.
Vakaras. Kūčios.
Troboj tokia prieblanda mėlyna.
Gera vaikučiams.
[Daugiau…]