Dirbtuvių kiemuose

Negyvų garvežių grandinės. Migloj surūdiję bėgiai.
Smaluotas pienes šiurena vėjai dirbtuvių kiemuos.
Mažos, purvinos rankos jas renka ir neša namo.
Už aprūkusio rūsio lango pavargę žmonės užmiega.

Sulinkusios moterys neša kraujuojančius vaisius pintinėm
ir krūpčioja, kai traukiniai surinka… Topolių minios
dauboj susirinko aplinkui durpyną garuojantį
numirusios saulės ugnies apraudoti. Klausausi lalančio
miesto anapus miegančių bėgių ir laukiu tėvo pareinant…
Jo žibintas raudonas supas toli naktyje.
Jo sunkūs, pažįstami žingsniai! Ranka šilta ir grubia
glosto jis mano galvą. Už upės dainuoja kareiviai.

Liepsnojančioj durų angoj mūsų laukia motina.
Tykiai traškėdama dega namų židiny naktis.


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>