Gaudė gražios girios

Gaudė gražios girios,
giriomis aidėjo,
girių gausmo gandas
pagiriais nuėjo.
[Daugiau...]

Evoe

Numirėliai vėl pradeda su manimi bendrauti,
ateina per sapnus ir šoka ir gyvena,
ir keikiasi, ir meldžiasi, ir garbina auksinį jautį,
ir gieda verkdami visų šventų osanną.
[Daugiau...]

Emaus

Kodėl gavėnioje gyvename,
O mirštam aleliujos maldose,
ko nenumirus nerandi išganymo
žmogaus bedievio dieviška dvasia?
[Daugiau...]

Ant tavo kapo

Aš atėjau ant tavo kapo
ir žiūriu baltas gėleles:
koks paukštis atnešė jų sėklą čia,
koks paukštis uogas jų sules.
[Daugiau...]

Anapus jūrų

Anapus jūrų baltas laivas plaukia,
suglaudžia plaukdamas bures
ir nesuspėjančių kelias dienas palaukia,
ir ima skęst į gintaro marias.
[Daugiau...]

Agnus dei

Popiet dangus paniuręs, apsiniaukęs,
ir debesys per dangų ėjo
juodi, kaip juodo karnavalo kaukės,
debesys juodieji.
[Daugiau...]

Aušrinės ugnys

Pasakingas, tolimas pavėsi,
kuo man kelią pas tave pašviesi?
Kuo prabilsi į miškus ir pelkes –
mano saule, kelkis.
[Daugiau...]

Žiemos poemos

Pirmas sniegas.

Kaip čystą sąžinę, žiema išbarstė pirmą sniegą
Ir pakirstos eglaitės žalios.
Balti laukai ilgiausią miegą miega.
Ant lauko pušys kelios.
[Daugiau...]

Tu nežiūrėk, mama, pro langą

Tu nežiūrėk, mama, pro langą
už horizonto taip liūdnai –
tenai neliūliuoja, ten neošia
žaliųjų marių žali vandenai.
[Daugiau...]

Tolimas aidas

Kad sutemų kraštas, kaip žydinti žemė,
melsvųjų vosilkų žiedais pražydėtų,
ir žodžiai prapultų, kur prapultį lemia,
ir mūsų mirtis, užgimimo pradėta …
[Daugiau...]


Puslapis 19 iš 23« Pirmas...14151617181920212223