Pėstininkai

1

Šiandien baisiai noris ėsti.
Šiandien karšta buvo baisiai.
Perdien žygį rėžėm pėsti,
Paskui šautuvus užtaisėm!
[Daugiau…]

Sidabro nuotrupa

Ir dienos, ir šventės, ir viskas
Prižarstė krūtinę gėlos.
Šilkiniai kasnykai sudrisko,
Sudužo sidabras stikluos.
[Daugiau…]

Linksmas eilėraštis

Žiemos miškas vėjo nepavijo;
Pasipurtė sniego karčiais.
Lylia! Bus pavasarį lelijų,
Tik mane našta nuo kojų verčia…
[Daugiau…]

Ant laukinio žirgo

Ant laukinio žirgo ji su vėtrom ūžė –
Niekad nepamirši juoko to smagaus.
Tai jaunystė mano – viesulų mergužė.
Kas besulaikys ją, kas ją besugaus?
[Daugiau…]

Po miražais

Pažaliavo pelėsiais
Begalinėj mėlynėje
Tokios šviesios ir tiesios
Nusileidžiančios linijos.
[Daugiau…]

Antros rūšies restorane

Čia pasigėrę net apmušalai:
Gėlelės, porom einančios kvailai,
Svyruoja girtos takeliu siauriausiu.
“Kur jos keliauja?” – juokdamasis klausiu.
[Daugiau…]

Fontanas

Ant cementinės urnos guli parke
Geltonas lapas. Didelis ruduo.
Fontano liūtui liejasi pro gerklę
Pasidabruotu upeliu vanduo.
[Daugiau…]

Rytas geležinkelio stoty

Atrieda rytas traukiniais nerimstančiais,
Jo žvilgiai spindi bėgių geležim.
Dangus ir miškas ir peronas gimsta čia,
Kur buvo vien tik tamsuma graži.
[Daugiau…]

Lunatikas

Per teatrinį dangų, blogai nutapytą,
Praskrido netikro angelo šešėlis.
Jis atsargiai mosuoja popieriniais sparnais:
Jie silpnai prisiūti, jie gali nutrūkti.
[Daugiau…]

Bepročio šokis

štai prasideda bepročio šokis:
Abiem rankom smūgis į langą.
O, pasauli, sustok ir juokis
Ir klausykis, kaip stiklas žvanga.
[Daugiau…]