Girtuoklis grįžta namo

Kai tu, šventa šeima, ilsies,
Girtuoklis vidury nakties
(Jo klauso liepos ir vežikai
Ir neužmigę katalikai)
Dainuoja apie mergeles,
Ir darželes, ir rūteles.
[Daugiau…]

Atsiminimai

Mes kalbėjom apie žiemą, nors žiemos seniai nebuvo,
Mes kalbėjom apie lietų (o lietus seniai išdžiūvo),
Mes kalbėjom apie meilę, – apie tą, kurios nėra,
Ir žiūrėjom, kaip bokaluos lūžo gęstanti aušra.

Monologai

Kaip su virėja ar skalbėja
Daržely kalbasi žiedai,
Taip su savim aš pats kalbėjau:
Neįtikimai paprastai.
[Daugiau…]

Laumės juosta

Einu per lauką ir regiu
Laumės juostą ant rugių.
[Daugiau…]

Furioso

Įniršę nušoka nuo linijų tonai
Ir sienom – kaip žvėrys – nubėga po tris.
Nuplėšo pirštus chrizantemai geltonai
Ir skersvėju išmuša namo duris.
[Daugiau…]

Fūristo eilėraštis

Paukščiai skriskite nuo kelio,
Žvėrys slėpkitės miškely.
Pakeleiviai neškit rūrą,
Nes atsiveja jus fūra.
[Daugiau…]

Savigarbos kapituliacija

Šernas miško darbdavys,
Gėdos sau nepadarys.
Rodysiu jums savo galią,
Kelsiu algą minimalią.
[Daugiau…]

Vladimiro Romanovo eilėraštis

Aš gyvenu, kur drėgna ir tamsu,
Iš ryto smarve žinios neša,
Vertybės kvepalų – iškrypėliais,
Čia gudai valdo,
Jis gimė nuodyt kraštą,
Kankinti mūsų liaudie.
[Daugiau…]

Nilas

Ten, kur teka upė Nilas,
Ten gyvena krokodilas,
Krokodilas išsižiojo,
Ir nukando negrui koją.
[Daugiau…]

Kur bėga šešupė (linksmai)

Kur bėga degtinė, kur spiritas teka
Ten mūsų tėvynė graži Lietuva.
Ten broliai “pijokai” rusiškai šneka,
Ten skamba po kaimus Minedo daina.