Ar jūs žinot tą dainelę?

Ar jūs žinot tą dainelę
Apie katiną ir pelę?
Ta pelytė šmurkšt… Gana!
Čia visai kita daina.
[Daugiau…]

Gluosnio gintarėliai

Šviečia gluosnio pumpurėliai –
Pilkapūkiai katinėliai.
Šalti, šalti, nebedrįsk,
Pasibelst į mūs duris.
[Daugiau…]

Uosis ir žmogus

Amžiaus ilgus metus
Augo uosis gražus,
Ir augo, ir lapais žaliavo;
Tarp pakalnių plačių,
Tarp beržų, drebulių
Viršūnės jis nelenkė savo.
[Daugiau…]

Miškas ūžia

Miškas ūžia, verkia, gaudžia;
Vėjas žalią medį laužo;
Nuliūdimas širdį spaudžia,
Lyg kad replėmis ją gniaužo.
[Daugiau…]

Augo putinas

Augo putinas, augo, žaliavo;
Skleidė žiedus prieš saulę baltai;
Kai mergaitės aplinkui dainavo,
Siurpo uogos kaip kraujo lašai.
[Daugiau…]

Aš visą gyvenimą nemoku, kad medis tylėtų

Aš visą gyvenimą
Nemoku, kad medis tylėtų,
Kad laukas ko nors neištartų
Žaliu ir giliu bosu.
Girdžiu, kaip šaukia akmuo –
Turbūt užkliudytas prie vartų,
Kaip meiliai kuždasi pievoj
Milijonai žolės balsų.
[Daugiau…]

Piemenaitė

Daržely diemedis verkšleno
Auksinių ašarų ugny.
Saulutei tekant margas karves
Giniau rasotan pagirin.
[Daugiau…]

Kryžkely

Ilgisi ant kalno pušys.
Meldžias vakaro tyla.
Sutemose verkia smuikas.
Verkia alpstanti siela.
[Daugiau…]

Po rudens medžiu

Dvi medžio šakos atsargiai, kaip rankos,
Prie šono miegančiam pastatė lyrą.
Ties juo bedugnėm lėkė Paukščių Takas,
Dundėjo didelis varinis skliautas,
O jis miegojo po rudens medžiu.
[Daugiau…]

Lietuvis ir giria

Tu girele, tu žalioji!
Ko griaudingai taip vaitoji?
Ar krūtinę plėšo vėjas?
Ar tau Dievas davė jausmą?
Ar supranti ir tu skausmą,
Kurs taip spaudžia palytėjęs?
[Daugiau…]