Neringos pušys

Jos eina ir eina –
Per Neringos klampų smėlį,
Palinkusios nuo vėjo vakario,
Aukštos, bežadės ir bešakės – pušys –
Su išsiūbuotom viršūnėm,
Su audrų nenumaldomo gausmo ir žuvėdrų
Verksmo našta. –
Kaip senos pažaliavusio vario statulos,
Kaip didžiulė, tyli, įtempta minia –
[Daugiau…]

Ąžuolai

Ąžuolai ąžuolai – ar atkelsit vartus
Man į savo pasaulį, žaliaskliautį ir gyvą?
Lapų kraujo srovenimu, paukščių džiaugsmu
Žalios arkos dainuoja neįspėtą motyvą.
[Daugiau…]

Alksnio ugnelė

Aušrai keliant – padegė šakelę –
Ir išsklaidė rūką – gulbės pūką.
Alksnio liepsnos plakasi miškely
Šildo drebulę ir mažąjį klevuką.
[Daugiau…]

Gluosniai

Prie upelio, kur, romantiką pamėgę, gluosniai
vandenin sumerkdavo šakas,
suskambėjo burtų žodis
ir žiedais nubėgo per pavasario lankas.
[Daugiau…]

Apie trūnijantį medį

Nyksti nesuprastas ir vienas –
Gailus kaip sužeistas žvėris.
Tau visos šviesios dienos –
Viena juoda naktis.
[Daugiau…]

Vyšnioms žydint

Žydinčios vyšnios priminė sniegą.
Ėjau aš laimės kviesti.
Spėliojau vienas, kur laimė miega
Ir sieloj žydint miestui.
[Daugiau…]

Medžiai ateina

Gatvių sankryžose tingiai stoviniuoja valkatos.
Į skylėtus puspadžius degioja degtukus.
Ir kvatoja pragertais balsais, užkalbinę nekaltą
priemiesčio mergaitę, nešančią purienų krepšiukus.
[Daugiau…]

Rudenio miškai

Šlama mano miškai gedulingai,
tūkstančius rankų nuogų iškėlę dangun.
Minia nuolankių ir rūsčių maldininkų.
Gieda mano miškai po rudens dangum.
[Daugiau…]

Medžiai vėjuose

beržai

Kai žalias lietus jų liaunom
ir ilgom, ir plasnojančiom rankom
srovena pavasario vėjas;
ir atrodo: alėja atėjo
vaikai; ir staiga neberanda
kelio namo – –
Ir jie stovi abipus alėjos,
ir verkia,
ir glosto pavargusiom rankom
vienas kito švelniai garbanotas
galvas šviesias.
[Daugiau…]

Didelis medis prie turgaus aikštės

Mane čia žmonės pasodino. Kažkada: seniai.
Prie šios dulkėtos turgaus aikštės.
Dabar aš didelis. Ir jų, šitų žmonių, namai
po mano šakomis tokie maži ir baikštūs:
jie prisidengę pūvančiais pilkais stogais,
drumstom langų akim nedrįsta į mane pažvelgti.
[Daugiau…]