Beržai

Ir pravirko beržų lapai
Rudenio gaida –
Ir į tamsią tolią jūrą
Plaukė jų rauda.
[Daugiau…]

Miesto sode

Aš jaučiu, kaip jie auga ir tempiasi.
Sužaliuos, pražydės ir nuvys,
O virš miesto, vidurnakčio lempose
Bus geltonas, ramus spindulys.
[Daugiau…]

Ąžuolas

Aš tokio ąžuolo kaip gyvas nemačiau:
Jo šakos veržiasi, kaip paukščiai, vis aukščiau,
[Daugiau…]

Raudoni medžiai

Raudonų medžių kaip sargų
Apstotas nerandu sau vietos.
Kiekvieną rudenį sergu
Nostalgija ne šios planetos.
[Daugiau…]

Rudens elegija

Nepažinti žalio miško!
Kas pamargo, kas išblyško…
Daug kas svyri be vainiko,
Daug kas visiškai išnyko…
[Daugiau…]

Eglės giesmė

Per žiemą nekinta
Eglelė žalia –
Taip amžių nupinta
Lietuvių dalia…
[Daugiau…]

Girios melodija

Mano kelionei likimas skyrė
Taką per didžią ir tamsią girią…

Kasdienio kelio – mylios ir mylios..
Jo gairės -eglės ir pušys tylios…
[Daugiau…]

Ąžuolas ir aguona

Šlama ąžuolas aguonai:
– Didžio žiedo, menko grūdo,
Nei tu kvapui, nei tu duonai,
Dėl kurios ši žemė juda… [Daugiau…]

Anykščių šilelis

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo,
Kai balto miško lapeliai šlamėjo
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės,
Katrų čilbančių teip ramu klausytis?
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai?
Kur žvėrų olos, laužai ir urveliai?
Visa prapuolę; tik ant lauko pliko
Kelios pušelės apykraivės liko!..
Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą
Kepina saulė nenaudingą plotą,
In kurį žiūrint teip neramu regis:
Lyg tartum rūmas suiręs, nudegęs,
Lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė,
Lyg kokio raisto apsvilus kimsynė!..
[Daugiau…]

Ąžuolas

Renavo
dvaro parke,
peiliu prarėžęs
žemės krūtinę,
pasivogiau ąžuoliuką –
šaknys per sprindį, stiebelis plonas, ketvirtuosius įpusėjęs
[Daugiau…]