Mamai

Mamyte!
Mama!
Mama!
Šaukiu tave balsu.
Tai tu, mamyte mano,
Gražiausia iš visų.
[Daugiau…]

Aš bėgu, mamyte

Kas man kaip saulytė
Šypsosis ir švies?
Aš bėgu, mamyte,
Artyn prie tavęs.
[Daugiau…]

Oi neverk, matušėle!

Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus
Lauks teismo dienos paskutinės.
[Daugiau…]

Tik motulės širdyje

Šviesios šviesios žvaigždžių kekės,
Žemėn linkdamos, žydės,-
Tik motulės šviesios akys
Man šviesesnės už žvaigždes.
[Daugiau…]

Tau, mamyte

Tau, mamyte,
Ryto saulė
Uždega šviesas anksti.
Vos prašvitus,
Laša saujon
Saulės spinduliai karšti.
[Daugiau…]

Motulės rūpestėliai

Seniai seniai sugulę
Lovelėse vaikai.
Tik tu, tik tu, motule,
Per naktį nemigai.
[Daugiau…]

Motinai

Nieko nieko brangesnio
Neturiu už tave.
Tu už džiaugsmą skaidresnė,
Tu – labiausiai sava.
[Daugiau…]

Mano mamytė ir saga

Noriu sagą įsisiūti,
Bet neleidžia man mamutė:
-Ne, dukrele, ne miela,-
Duria adata smaila…
[Daugiau…]

Kelias

Kur mėlynos žvaigždės,
Kur lygumos žalios,
Prasideda didelis
Dulkantis kelias.
[Daugiau…]

Aš nevarginu tėvelio

Kai iš darbo grįžta tėtis,
Pasitinka jį mama.
Jiedu pradeda kalbėtis,
O aš laukiu nelinksma.
[Daugiau…]