Berniukas iš internato

Nematė jisai niekad motinos savo,
Nors kaime už miesto gyvena jinai…
Jis vienas tylėjo, kai choras dainavo:
„Mes laimingiausi pasauly vaikai”.
[Daugiau…]

Nenoriu būti kareivis

Čia Šautuvas karalius valdo mus…
Nenoriu būti aš kareivis, mama,
Aš noriu, mama, grįžti į namus,
Kur ežerai, kur ošia girios ramios.
[Daugiau…]

Pieno fabrikėlis

Ten, kur žalias ežerėlis –
Tarp žolės ir vyturių, –
Stovi pieno fabrikėlis
Ant kojelių keturių.
[Daugiau…]

Aš ten buvau

Ten medžiai – lyg protėvių rankos,
Kaip šiltas drabužis – rugiai.
Ten žiūri pro keturis langus
Sodybos – margieji drugiai.
[Daugiau…]

Mamytė ir aš

Kas švelnumą, kas paguodą
Man kiekvieną dieną duoda?
Kas man atneša jaukumą
Per žiemos sidabro dūmą?
[Daugiau…]

Pasikalbėjimas su mama

Atsimenu Tavąsias pasakas, Mamyte,
Tą Tavo širdį mylinčią ir gerą,
Kadais aš Tau žadėjau gražią pilį pastatyti
Ir šventėms dovanoti karalaitės dvarą.
[Daugiau…]

Mamyte mano miela

Matai, esu maža
Ir daug ko negaliu.
Prašau, tava grąža,
Štai, puokštė tau gėlių.
[Daugiau…]

Motinai

Joks kelias man netolimas,
Joks vargas nesunkus –
Gulbe atplaukt, kregžde atskrist
Į tėviškės laukus.
[Daugiau…]

Motulei

Motule, motule,
Tu kaip saulė
Mane rytais pažadini
Dainuodama.
[Daugiau…]

Mamytei

Tu šviesi kaip saulė,
Kaip rytų aušra.
Už tave pasauly
Geresnės nėra.
[Daugiau…]