Močiutė

Ji kas rytmetį kėlė iš miego,
Mokė vaikščioti, melstis, kalbėt.
Kaip ratelis ji sukosi, bėgo
Tekina iki kapo duobės.
[Daugiau…]

Aš sakalėlis

- Girdi? – už lango šlama
Pavasario klevai…
Aš – sakalėlis, mama,
Galiu skrajot laisvai.
[Daugiau…]

Sūnus palaidūnas

Nuraudęs beržynas,
Alėjos klevų –
Ilgu be tėvynės,
Nyku be savų!
[Daugiau…]

Motutės ašaros

Supa, supa kūdikėlį
Motina ant rankų –
Bėkite tolyn, šešėliai, –
Spinduliai telanko!
[Daugiau…]

Širdis

Turėdams krūtinę piktumo pripiltą,
Aš motiną savo nudėjau senyvą
Ir, peilį įleidęs lavonan jos šiltą,
Išplėšiau padūkęs jai širdį da gyvą.
[Daugiau…]

Motinai

O motin! kada tavo vaikas valgyt šaukia,
Paduok jam juodos duonos, vandens iš šaltinio –
Anksti tegul prie vargo pripras kasdieninio,
Tegul paskui, jį kęsdams, kaktos nesuraukia!
[Daugiau…]

Žodžiai mamai

Dėkui Tau, mamyte,
Kad išauginai,
Kad paleidai į pasaulį,
Kad išmokinai.
Šiandien ačiū Tau tariu
Ir šiltai apkabinu:
Žilą galvą pabučiuoju
Ir ilgai, šiltai dėkoju.
Skruostai jau nubalę
Kaip balta drobelė.
Pakalbėkim dviese
Apie mano kelią.

Eilėraštis mamai

Atnešk man meilę, mama.
Aš tau širdim dėkosiu.
Mylėt tave taip gera,
Kad visad tai kartosiu.
[Daugiau…]

Motina žemė

Amžius žydėjus, motina žeme,
Priimk be graudžio, ką amžiai lemia.

Po vargo stogu lūšnelių kaime
Lankosi bėdos, vieši ir laimė…
[Daugiau…]

Lakštingale, gražus paukšteli

Lakštingale, gražus paukšteli,
Pas mano langą nečiulbėk,
Į mano gimtinį namelį,
Linksmai giedodamas, nulėk. [Daugiau…]