Ena bena, kuki baki

Ena bena, kuki baki,
Orba torba, orbi maki,
Ėjus, ėjus pas Motiejus,
Tumba, tumba, bėk!

Eni beni, riki taki

Eni beni, riki taki,
Olbi colbi, briki braki,
Ens bens, bus vandens,
Stora boba jį išgers.

Ėni kėni, šmiki šmaki

Ėni kėni, šmiki šmaki,
Orbi sorbi, viki baki,
Aus maus, bus medaus,
Tave kiškis šaus.

Eniki beniki

Eniki beniki, sykala sa,
Eniki beniki, ba.

Eini beini, diki daki

Eini beini, diki daki,
Urbi burbi, šmiki šmaki,
Aus baus, duos medaus,
Stora boba kiaulę pjaus.

Eini meini

Eini meini vienkepuri,
Ištrauk šaknį iš maguri,
Ei lei ližu lažu,
Aks laps, klevo laps.

Ercik percik

Ercik percik pamaguli,
Vini tėli pacekuli,
Ėta Janė kapitanė,
Šamas gramas na varganė,
Eina dūda šamas prieš.

Ak, vija pinavija

Ak, vija panavija,
Jau pražydo kaip lelija.
Ak varvarum, tykum takum,
Ei džium zakt!

Eketa peketa

Eketa, peketa, sukita,
Avilia, povilia, domina,
Iki piki gramatiki,
Aina kleina zeic.

En den dū

En den dū,
Paper mali ū,
Izar mali, papar mali,
Ir išeini tu!