Adul, dvadul

Adul, dvadul,
Trinta, linta,
Peta lata,
Salin galin,
Dina dikšt.

Vienuole, antruole

Vienuole, antruole,
Treizuo, kerazuo,
Sukutinė mukutinė,
Spanguolė vanguolė,
Grižuolė grukšt.

Vienaragė, dviragė

Vienaragė, dviragė, triragė, keturragė,
Pinguri, vinguri, devyni, dešimt.

Vieneka, dujeka

Vieneka, dujeka, trijeka, ketureka,
Avina bureka, karvelės margelės,
Bumpt!

Vienuku, duku

Vienuku, duku, triku, keturiku,
Pemšiku, šemšiku, šepetuku repetuku,
Putpela pašnapšt.

Vienuli, dūli

Vienuli, dūli, kreivi, reivi,
Šuntu puntu, tytu vytu,
Kuku bakšt.

Vienelia, dunelia

Vienelia, dunelia, trynelia,
Keturnelia, penkelia, mendelia,
Umada šūmada, puspadžia,
Pliaukšt.

Vienulė, dulė

Vienulė, dulė, trulė, karulė,
Pengru, vengru, sekmu,
Greimon, duokmon, grokšt.

Vienas, dujai

Vienas, dujai, triku traku,
Gaidys gieda, višta kasa,
Kuku jaku, stirna stukt.

Vaikai nori pabėgioti

Vaikai nori pabėgioti,
Bet nežino, kaip skaičiuoti.
Viens, du, trys,
Eina traukinys,
Višta ir gaidys.