Balti keliai

Balti keliai, –
Kaip drobės.
Kurį čia pasirinkus?
Visi ateiviai
Grobia.
Visur gaisrai
Aplinkui.
[Daugiau…]

Languos paskendę akys

Neverkit, sesės,
Vienos likę
Akim paskendusiom
Languos.
Ir man
Gegužis šešiolikis
Ne plieno dalgį
Iškukuos.
[Daugiau…]

Ant mūšių kelio

Siūbuoja ąžuolėliai
Tarp vėtrų keturių.
Darželiuos gęsta gėles
Nuo ašarų sūrių.
[Daugiau…]

Prie pasakų miesto

Aš lauksiu
Prie Vilniaus,
Prie pasakų miesto,
Kur teka Neris
Su žara.
Aš lauksiu
Prie Vilniaus
Vilnijančio Vilniaus
Tavęs,
Mano meile,
Tyra.
[Daugiau…]

Vysta žiedas smėly

Žengia brolių pulkai.
Bet kuris ten,
Kuris
Gintariniais plaukais
Mano pilkas karys?
[Daugiau…]

Nutolę toliai

Tu veltui stovi
Akis pridengus.
Tik jūrų žolės.
Tik šaltos bangos.
Tik tolių
Toliuos
Nutolę toliai.
[Daugiau…]

Netikra moneta

Kaip saulės
Aš ilgėjaus
Jos rankų
Šilimos.
[Daugiau…]

Ugnelė

Pro klevus mėnesiena žibėjo,
Skilo šukė balta pilnaties.
Tau gegužis visai nerūpėjo,
Ir skubėjai langelį užtiest.
[Daugiau…]

Nežiūrėk, nežibėk

Nežiūrėk,
Nežibėk,
Taip liūdnai
Į akis.
Ką darau
Negerai –
Pats žinau.
Nesakyk.
[Daugiau…]

Ateisiu tylią naktį

Ateisiu
Tylių naktį
Tyliau
Užu šešėlį,
Kai vaikščioja
Po smėlį
Žali beržų
Šešėliai.
[Daugiau…]