Šiauliai, Šauliai!

Šiauliai,
Šiauliai,
Visi padūmavę
Keliai.
[Daugiau…]

Paola

Akyta naktis.
Kaip sušaudyta
Kario milinė.
Kažkur
Generolai puotauja.
[Daugiau…]

Padavėja

Tu šypsaisi,
Padavėja.
Akys –
Pragaro šulniai.
Tavimi susižavėję
Mes visi, girti velniai.
[Daugiau…]

Nesugrįšiu daugiau

Tu likai
Amžinai
Ten, anapus,
Kur nusinešė
Saulę
Miškai.
[Daugiau…]

Krito mano žvaigždė

Griuvo
Pasakų tiltai.
Krito
Mano žvaigždė.
[Daugiau…]

Nuodėmė – ne dėmė

Tu ir vėl
Ateini.
Ateini
Iš anapus,
Kur nusinešė
Saulę
Miškai.
[Daugiau…]

Aš taip laukiu

Nulingavo,
Nusinešė
Saulę
Tolimi
Vaivoriniai
Miškai.
[Daugiau…]

Aš – beržas

Aš – beržas.
Lietuviškas beržas,
Išbridęs
Iš pievų nakties,
Sustojau
[Daugiau…]

Skambutis

Klasėn renkasi vaikučiai.
Pirmutinė pamoka.
O už lango vėjas pučia,
Linksi diemedžio šaka.
[Daugiau…]