Kad nebūtų aušrinės

Miško medis nutildo lapus,
Nuramina išdykusią šaką,
Kai vidunakčio balsas trapus
Savo pasaką seka.
[Daugiau…]

Kūdikių vidudienis

Spindinčiom ir virpančiom spiralėm
Vaikšto saulė ežero gelmėj,
Kur žalių žolių švelniom rankelėm
Moja kūdikėlių slėpiniai.
[Daugiau…]

Pasikeitimai

Tamsoj girdžiu, kaip srovės pilsto žvirgždą,
Kaip cypia mirdama akimirka.
Viršuj manęs sudžiūvę šakos girgžda,
Į naktį kažkas žvaigždę įmerkia.
[Daugiau…]

Marionečių naktis

Miestui aušrą uždega elektra.
Stiklo briaunos svaido spektrą.
[Daugiau…]

Iš krentančios kelmės

Kas kvepalais nulaistė
Tuos kailius auksaplaukiams gyvuliams?
Kvatoja iš kiekvieno lapo laisvė, –
Vis tiek, kas ateitį nulems.
[Daugiau…]

Eros pradžia

Srovena saulė į mane,
Į “žemę nuodėmingą”
Ir šoka vieškelio klane,
Raudona ir aistringa.
[Daugiau…]

Liūdesys

Pro pageltusį lempos lavoną
Skrenda sapnas ir meta ant kranto
Mano sielą – į debesio foną,
Kaip paveiksle kažkokio Rembrandto.
[Daugiau…]

Vasara

Kaip voratinkliai saulėje tempias,
Pasiklysta kaip kvapas žolėj
Ir pabyra kaip nerimas pempės,
Ilgesiais nusitaškęs žaliai.
[Daugiau…]

Vėjo pilis

Ant debesų balčiausio pieno
Iš stalaktitų gabalų
Pastatė vėjas mėnesienoj
Negyvą pilį. Ir tylu.
[Daugiau…]

Antros rūšies restorane

Čia pasigėrę net apmušalai:
Gėlelės, porom einančios kvailai,
Svyruoja girtos takeliu siauriausiu.
“Kur jos keliauja?” – juokdamasis klausiu.
[Daugiau…]