Čiurlionis

Tarytum ežero dugne nugrimzdęs klonis,
Kur liūdi žaluma pavargusioj mėlynėj,
Nutilo sienose žaliuojantis Čiurlionis,
Ir žiba fosforu vijokliai vandeniniai.
[Daugiau…]

Viltis

Sunku kovoti su aušra:
Juodi švininiai lietūs lyja
Mirties krašte, bet ji gera:
Ji dega žėrinčią žariją,
[Daugiau…]

Lunatikas

Per teatrinį dangų, blogai nutapytą,
Praskrido netikro angelo šešėlis.
Jis atsargiai mosuoja popieriniais sparnais:
Jie silpnai prisiūti, jie gali nutrūkti.
[Daugiau…]

Praeivis

Grėsmingi pavasariai griaudžia,
Ir rudenys rėkia ir rauda,
Ir vasaros kilimus audžia,
Ir žiemos skaičiuoja naudą:
Sidabrą. O aš praeinu
Negaudamas dovanų.
[Daugiau…]

Bepročio šokis

štai prasideda bepročio šokis:
Abiem rankom smūgis į langą.
O, pasauli, sustok ir juokis
Ir klausykis, kaip stiklas žvanga.
[Daugiau…]

Sniegas

Aš žiūriu į žiemos fotografiją,
Aš brendu į jos pusnį – gilu,
Ir klausausi, kaip gieda parapija
Sidabrinių, šaltų angelų.
[Daugiau…]

Pilnatis

Kokios naktys didžiulės, ir žalios, ir kvepiančios būna!
Upėj spindi kaip peilis šviesa nerami ir skaudi.
Aš brendu per rasas, pagal ūžiantį, žalią malūną,
Į tą naktį, kuri nebesutelpa mano širdy.
[Daugiau…]

Prieblanda

Nuo apsnigto suoliuko pasikėlei,
Ant sniego medžių mėlyni šešėliai.
[Daugiau…]

Vakarinė aušra

Jauna šokėja guli prie širdies
Pasenusio pasaulio. Patefonas
Per išsibaigusią plokštelę eina
Šlamėdamas kaip vėjas. O aušra,
Atplaukusi pro šaltą lango stiklą,
Nedrąsiai veidrody pasikartoja
Ir, gesdama lakuotame stalely,
Ant sienos mato temstančią graviūrą:
Siaurom akim japonų kurtizanę,
Kuriai suknelėj žydi chrizantemos,
O jai už nugaros iš gelsvo rūko
Bešaknis medis auga danguje.

Melancholija

Lelijų linijoms lengvoms prilygt gali,
O, melancholija šio vakaro tyli.
[Daugiau…]