Varpai

Kelias, kryžkelė, šventorius, koplytėlė –
kiek vilčių į aukštą bokštą jos įkėlei,
kai pavargęs čia laukais ėjai, klupai,
kai širdy skambėjo šaukiantys varpai:

– Din-dan-dan,
skubink, eik iš čia,
kur mirtis, kančia …
Viešpaties vardan
Din-dan-dan …

Ima gaust vargonai giesmę graudžią,
ir dangus ir žemė gaudžia gaudžia,
ir “Libera me” juodų mišių gaida
tavo giesmei pritaria varpų malda:

– Din-dan-dan,
ko tu lauki čia,
kur mirtis, kančia …
Eik tėvų naman,
Din-dan-dan …

Kelias, kryžkelė, palaukė, ežerėlis,
o pakrantėj jo – berželiai, gluosniai, gėlės,
o pakrantėn jo žalion kai ateini,
žalvarinis varpas suskamba dugne:

– Din-dan-dan,
ko tu ieškai čia,
kur mirtis, kančia,
plauk kitan krantan,
Din-dan-dan…

Vakaras, saulėleidžiai auksiniai,
ir taip gera, taip ramu krūtinėj,
kai mažan luotelin tyliai sėdi tu,
tiktai aidas atsišaukia nuo krantų:

– Din-dan-dan,
viskas liko čia –
mirtys ir kančia…
Viešpaties vardan

Din-dan-dan …


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>