Saulėlydžio melodija

Žemės tyrai tyliai minga,
Ir jau rengias iškilmingai
Žydrio tolių karalienė
Į kelionę jos kasdienę…

Auksu žėri jos apsiaustas,
Ilgas valktis aukso austas –
Aukso sagos ant krūtinės
Ir raudonų rožių pynės…

Jos dvariškių juostos, raiščiai,
Jai praeinant, švyti skaisčiai,
Ir šalmais ir skydais žiba
Sosto riterių sargyba…

Karalienė žengia, buria,
Jos vėduoklė laužus kuria,
Ir tik driekias liepsnos, dūmai,
Spindi laiptai, aukso rūmai…

Ir kai toliuose ji skęsta,
Lygiai nyksta, lygiai gęsta
Jos mįslingos drignės gijos,
Žemės aukuro žarijos…


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>