Širdies giesmė

Negalima su vėjais nedainuoti,
negalima su saule nežydėti,
kada ir paukščiai nenurimsta visą dieną
ir pačios dainos lanko jauno klėtį.
[Daugiau...]

Susigalvojimas

Aš negaliu atsižiūrėti
dangaus žvaigždžių ir marių dugno žalio
ir pora žodžių iš gražiausios psalmių vietos
apsimainyti su pačiu karaliumi.
[Daugiau...]

Poetas

Nepalik, nepalik, mano saule,
šito vakaro soduos manęs.
O kas žemėj baltų mėnesienų,
kas tenai tavo vardą minės?
[Daugiau...]

Oremus

Nedaugelį pavasarių nuskynėme.
Nedaug ir nemažai.
Ir žaižaruojančių gaisrų plazdėjime
anos buities preliudijas giedojo angelai.
[Daugiau...]

Numesiu paskutinę nuodėmę

Numesiu paskutinę nuodėmę,
į tyrą vandenį nusimazgosiu –
ir guodžiamas ir nebeguodžiamas
visą gyvenimą graudžiai raudosiu.
[Daugiau...]

Nemuno tėvynėje

Aš Nemuno tėvynėje radau
ir pasakų pilis, ir negrąžinamų senų dienų pasaulį,
ir amžinos kūrybos didį žodį,
ir amžinos šviesos, – kaip šimtas saulių, – saulę.
[Daugiau...]

Mirtis

Tenai aš vienas pro mėlyną viršūnę,
anapus savo žygių aš vienas keliavau;
ir, kaip po Nemuno tiltu vaizbūnas,
po nežinios našta buvau.
[Daugiau...]

Kalėdos

1. KŪČIA

Baltų sielių, juodų sielių
nemunais užtvino paskutinė advento naktis … –
Ant tų sielių žydi baltos rožės –
baltos saulės trys.
[Daugiau...]

Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį

Amžinos Meilės kūdiki,
aš žinau, tu nemoki rūstauti,
kuris miegojai pirmą naktį ant žemės
pas asilą ir pas jautį.
[Daugiau...]

Jo rūškanas šešėlis

Pirmos pradžios pirmoje pradžioje
viešėjo viešpatnus Šešėlis… –
Ir, kaip akordas šventas ir adagio,
Jehova kėlės.
[Daugiau...]


Puslapis 20 iš 23« Pirmas...14151617181920212223