Čiūčiai liūliai

Čiūčiai liūliai,dukrelę,
Čiūčiai liūliai, mažiukę,
Čiūčiai liūliai, miegulio,
Mano vaikeli gražuti,
[Daugiau…]

O tu mik užmik

Tu paskęsi po dangum
Ir nurimsi po lietum.
Mik užmik ant debesų
Po žvaigždėtu sapnu.
Mažytį pasaulį tau
Ant delnų atnešiu
Kartu debesy, debesy paskęsiu.
[Daugiau…]

Neš pelytė saldų miegą

Neš pelytė saldų miegą,
Į Agnytės lopšelį,
Pasuolėliais, palovėliais,
Kad katelė nematytų.
[Daugiau…]

Labanakt avyte švelni

Labanakt avyte švelni,
Ar nešalta tau?
Apsiklot šiltai gali
Mik greičiau, mik greičiau,
Mik, mik, mik greičiau
[Daugiau…]

Koks vakaras ilgas

Labanakt avyte švelni,
Ar nešalta tau?
Apsiklot šiltai gali
Mik greičiau, mik greičiau,
Mik, mik, mik greičiau
[Daugiau…]

Zuikis vaiką lingavo

Zuikis vaiką lingavo,
Belinguodams užsnūdo.
Nuo krėslelio nusprūdo,
Katins nosį nukando.
Pats po pečium palindo,
Meška vaiką pagavo.
Pagavo ir dainavo.

Svirplys

Krinta rasom nakties vėsa,
Skęsta sapnuos gamta visa.
Vien tik nenaudėlis svirplys,
Svirpia sau užkrosnyje vis.
O-jo-jo-jo-jo, svirpia vis. 2k
[Daugiau…]

Pele pele

Pele, pele nešk miegelį,
Po mažyčio pagalvėle,
Saldų miegelį.
[Daugiau…]

Miki vaikuti brangus

Miki, vaikuti brangus, sutemos gaubia laukus,
Rimsta ėriukai garde, tyla bitelės sode.
Mėnuo įkopęs dangun, žvelgia pro langą vidun.
Šviesų sapnelį sapnuok, mik, karalaiti, miegok.
Miegok, miegok…
[Daugiau…]

Lylia lylia

Lylia lylia mažutyte (mažulėli),
Mano miela dukteryte (mielas sūnaitėli).
Mik, mažute, būk gerute, (-ti),
Auk didutė, būk gerute (-ti).
Čiučia liulia mažutyte (mažulėli),
Mano miela dukteryte (mielas sūnaitėli).
Čia lopšely paguldyta (-as),
Apklostyta, apkamšyta (-as).
Čiučia, čiučia, tegul pučia,
Lylia lylia, tegul lyja…