Pelel, pelel

Pelel, pelel nešk miegelį
Po mažyčio pagalvėle
Saldų miegelį.
[Daugiau…]

Baju bai

Jau užmigo visos lėlės ir žaislai
Miega jau po pasakėlės ir vaikai
Jau ir tau miegoti laikas
Nes esi dar mažas vaikas
Aplankys sapnai baju bai
[Daugiau…]

Lėlės sapną saugos tau

Čiūčia liūlia,mik mažut,
Lėlės sapną saugos tau.
Tau žaisliukai kiek turi,
Pasaką paseks naktį.
[Daugiau…]

Liūlia lėlytę

Liūlia lėlytę, liūlia lėlytę
Liūlia mielą dukterėlę.
Aš dainuoju tylią tylią
Tau lopšinę lylia lylia.

Klauso pasakų ausytės

Klauso pasakų ausytės,
Mato akys pro miegus.
Skrenda skrenda angelėliai,
Nešdami vaikams sapnus.

Kai kitų turėsma

Čiūčia liūlia šitą,
Duos Dievulis kitą,
Kai kitų turėsma,
Tai abu mylėsma.
Vienų pamyluosma,
Kitų pačiūčiuosma.

Kas tą pupą supa?

Aa aa pupą,
Kas tą pupą supa?
Supa tėtis ir mama
Ir katytė murzina..
[Daugiau…]

Aaaa lylia

A,a,a,a, lylia
Lylia, lylia rūtų kvietkų,
Lylia, lylia aukso grožį, lylia…
[Daugiau…]

Vaike, miegok

Vaike, miegok,
Tėvelis tau dainuos,
Papurtys obelį mama,
Nukris sapnelis pas tave.
Vaike, miegok.
[Daugiau…]

Man Dievulis dar daugiau

Čiūčia liūlia šitą,
Man Dievulis kitą.
Aš Dievuliui ačiū,
[Daugiau…]