Raizgos sniegas

RAIZGOS sniegas, minkštas ir tylus,
Tartum pirštai nusigandus virpa.
Buvo meilė taip pražydus, išputojus kaip alus,
Bet taip greit, taip greit ištirpo…
[Daugiau…]

Žiemos lopšinė

Giliam sniege paskendę miega girios,
sodybų obelys, klevai ir ąžuolai,
giliam sapne ir tu, tarytum mirus,
manoji žeme, nutilai…
[Daugiau…]

Žiemos poemos

Pirmas sniegas.

Kaip čystą sąžinę, žiema išbarstė pirmą sniegą
Ir pakirstos eglaitės žalios.
Balti laukai ilgiausią miegą miega.
Ant lauko pušys kelios.
[Daugiau…]

Šerkšnas

Pravėriau akis gruodžiui,
stogam apsnigtiem ir saulei…
Po vidunakčio lyg po burtažodžio
Šerkšnu apsigobė gatvė.
[Daugiau…]

Žiemos saulėlydis

Visą dieną ūkavo ir verkė,
Tarsi žemėj ko ieškodama, pūga.
Visą dieną plakė juodus gluosnius
Nenumaldoma balta ranka.
[Daugiau…]

Pirmo sniego preliudas

Sutemos šviesios alyvinės
Gatvėm pasnigtom vaikšto,
Sienos murinės žalsvos
Po sniego baltom aureolėm.
Pirmas sniegas.
[Daugiau…]

Sniegas baltavo ir man

Nė vienos žemės atlaužos nepaimsiu.
Ir nieko neturėsiu savo.
Ne man nukritęs sniegas
aplinkui baltavo,
[Daugiau…]

Žiemos eilės

Ant žemės krenta balto pūko snaigės,
suminga, kur užkliūva jų sparnai.
Ir ten jau žaidžia ledo žvaigždės
ties mano pirkios langu… Ir tenai:
[Daugiau…]

Snaigės

Baltos baltos snaigėm lyg kasnykais pievos
Iš melsvųjų tolių mėlynais dažais.
O kad taip ateitų šičia geras Dievas
Su mažais berniukais vieškeliuos pažaist.
[Daugiau…]

Snaigių muzika

Snaigės baltos ir žemė balta –
Raibsta akys nuo balto dangaus.
Tau patinka – širdis nekalta,
Snaige virst ir jos ūžesiu gaust.
[Daugiau…]