Žiemos sonetai

1

Nauji ir negirdėti žodžiai naujame cikle,
Rikiuokitės sonetų eilėse paradui
Ir pro skaitytojų tribūną eisena eiklia
Praeikite! Jus mylintis poetas veda.
[Daugiau…]

Žiemos naktis

Laksto vėjas. Sniegas krenta,
Maišo dangų su žeme.
Atvažiuoja baltos šventės
Žalio ledo vežime.
[Daugiau…]

Žiema

Iš vargo, gintaro tėvyne,
Iš vargo, o rūtų šalie,
Pašoksi. Pašoksi suktinį
Prie karčemos pakelėj.
[Daugiau…]

Arktika

Vien tiktai sniegą,
sniegą ir sniegą ir sniegą matau.
Ligi akiračio akinančio
begalybė balta. Tiktai kartais prabėga
tolumoj, kur ledinis dangus liečia sniegą,
briedžių bandos ledu
ir nusineša anta šakotų, aštrių ragų
didžiulę, paliegusią
Arktikos saulę.
[Daugiau…]

Šiaurė

Šiaurėje miega mano miškų medkirčiai
po pusnynų puriais patalais.
Pūgos ūbauja jiems lopšinę nakčia.
[Daugiau…]

Eilėraščiai apie šiaurę

I

Kai sugrįžta žiema,
suledėja saulė
ir paukščių sparnai.
Tarp lango ir girios
vėjas permatomas
kaip ledas.
Begalinėj, baltoj tylumoj
viešpatauja žiema.
[Daugiau…]

Žiemos

Rytmetį grįžta nebylės bandos ražienom.
Tingiai keliasi saulė pro garo kamuolius.
Spindi švininėj šviesoj apledėję ragai.
[Daugiau…]

Mėlynas sniegas

Seni pranašai tebevaikščioja ant baltų debesų:
jų nekaltos pėdos šviečia kaip platina,
nepalietusios žemės dulkių ir žemės žolės.
[Daugiau…]

Sniegas

Mano langą akmenys juodi uždengę –
jie kankina mano sielą mirtinai, –
kai tarp jų kasdien matau taip svetimai
švytintį kraštelį mėlynos padangės…
[Daugiau…]

Mano žemės paveikslai

žiema

Šią naktį sapnavau: mes skridome per lygumas –
ir mūsų rogės buvo lengvo juodo medžio,
ir mūsų žirgas – juodas kaip naktis…
Per žvilgančius sniegynus klaidžiojo trobelės
tartum mišių varpeliai sidabriniai ir balti…
[Daugiau…]