Nepažįstamai draugei

Tu mane myli? Tu manai,
Kad aš labai, labai kažin kas?
Brangioji mano! – Nežinai,
Kaip aš į nuodėmes palinkus!
[Daugiau…]

Mano kaimas

Daug bičiulių mano kaime,
Daug daržų, apleistų sodų
Su pasvirusia tvora.
Ant – Drąsuolis, ten gi – Baimė,
Už Benaudžio rasi Godų…
Jo kaimynas Daugnora…
[Daugiau…]

Elgetos giesmė

Kaip gluosnis žemei atiduoda
Iš saulės skolintus lapus,
Taip tu nulykytą aruodą
Dalyti ryžkis bent perpus…
[Daugiau…]

Šiaučius ir gizelis

Tai paklausykit pasakos Kapselio:
Šiaučius girtuoklis jau taip sau įprato,
Kad anaiptol jis nesiūs tau čebato
Pirmiau n’išpylęs nugarą gizelio.
Mat pačengočius reikia išbandyti,
Kad paskui darbo nereiktų trukdyti.
[Daugiau…]

Eilėraštis draugams

Įsižeidė vėl vyresni
Ir bartis, ir grūmoti šoka:
Ne taip tu, jaunas, gyveni!
O aš taip gyvenu, kaip moku.
[Daugiau…]

Darbas

Susitikom vieną kartą
Su Petru prie cecho vartų
Ir galvojom ką daryti,
Kad nereiktų krauti plytų.
[Daugiau…]

Ėjo kiaulė į svečius

Ėjo kartą Kiaulė į svečius,
Kriuktelėjo: „Ė, kas bus, tas bus…” –
Mat ji spaudą skaitė ir žinojo,
Ką apie kiaules kiti galvoja.
[Daugiau…]

Du drugeliai

Liepos mėnesį, per lietų,
Du drugeliai skrido…
– Man į Vakarus skrist liepė!
– Liepė man į Rytus!
[Daugiau…]

Žodžio mirtis

Šitą naktį mirė žodis Snarglius,
Įžeidimų armijos eilinis.
Ankstų rytą, pasikinkęs arklius,
Vežė jį bičiuliai į Žodyną.
[Daugiau…]

Kvailas eilėraštis

Parašysiu eilėraštį kvailą,
Bus kvailesnis jisai už kitus.
Bet ir tokio, ir tokio man gaila,
Pagailėtum gal tokio ir tu?
[Daugiau…]