Šv. Pranciškus Asyžietis

1. Alvernos vienuolyno maldininkai

– O salutaris Hostia, o ryto Saule,
o amžinų dienų šviesi versmė,
Tau pasimelst aš atėjau į šį pasaulį
ir pasidžiaugt tava žiedų žeme.

Ir kai rankas sudėjau džiaugsmo maldai,
Parcinkulėn keliaudamas kalnais,
iš negyvos uolos žiedų dvelkimą saldų
Tu leidai man, o Viešpatie, tenais…

Ir apie šventą galvą jo baltų balandžių,
kaip Viešpaties apaštalų būrys,
“O salutaris Hostia” kartu burkuot pabando,

ir kaip varpelis ima skambint vyturys.
“Per saeculorum. Amen”, – krankia juodos varnos,
ir kaip bažnyčia ima gaust kalnai Alvernos.

2. Pamokslas paukščiams

– Garbė būk Jėzui Kristui, Bastijos, Asyžiaus,
Battonos ir kitų apylinkių gyventojai linksmi,
netūpkit niekad jūs ant švento medžio kryžiaus,
kad ir gražiausia jūsų bus giesmė!

Ir ant šakelės Jėzui tinka jūsų tyras balsas,
ir tavo, strazde, kaip malda, ir tavo, varna, negražus,
iš rankų Viešpaties visiems grūdeliai byra skalsūs,
kad pepenėtų didelius – vis alkanus – ir – sočius vis – mažus.

Puikus balandi, šventą Tėvą Inocentą garbink,
gi tu, lakštingala, šventam Honorijui giedok,
o sesė Klara laukia tavo, vytury, maldos…

O mes visi, ereliai, kuosos, Dievui duokim garbę, –
kas aukštumoj, kas vabalus berinkdami po žemę…
Ir visi paukščiai Umbrijos jam tarė: “Amen! Amen!”


1 komentaras - Šv. Pranciškus Asyžietis

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>