Gimnazistų valsas

Pamokos, pamokos, pamokos, pamokos
Nėra galo. Algebra, kalbos, rašto darbai.
Sėdi sau klasėje, nuovargis dvasioje,
Visi išbalę tartum grabai.
[Daugiau…]