Kūčių vakaro pasaka

Temstant balta ir mėlyna.
Vakaras. Kūčios.
Troboj tokia prieblanda mėlyna.
Gera vaikučiams.

Dūksta vėjas. Tegu sau!
Jam gyventi vis nerviškai lemta.
Varna skrido, apsisukė rato dar pusę
Ir krito negyva ant plento.

Ir smarkiau vėjas pučia.
O šalta taip – ta ta!
Ar jūs žinot, vaikučiai,
Ant plento jau varna balta?

Dar smarkiau staugia vėjas daržely,
Kad nebus jau kaip pernai.
Dar žaliuos čia, prie plento, berželiai,
Tiktai varna dabar – nebe varna.

Balto sniego sparnuos krikštoliniuos
Angelai saldų vandenį lieja,
Vaikučiams eglaites dalina,
Nes labiausiai juos Jėzus mylėjo.

Šalta šalta – ta ta!
Sniegą vėjas vis beria rieškučiom.
Ant stalo plotkelė balta.
Vakaras geras toks. Kūčios.


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>