Pėstininkai

1

Šiandien baisiai noris ėsti.
Šiandien karšta buvo baisiai.
Perdien žygį rėžėm pėsti,
Paskui šautuvus užtaisėm!

Ant pečių mes nešam krūvį,
O širdy – galybės ugnį!
Mes praeisim per Lietuvą,
Koja kojon pagal būgną!

Kožną mirksnį pasiruošę
Ligi galo žengti žygį,
Kur vergijoj pušys ošia,
Miega kapuose karžygiai…

2

Mes išeisim Vilniaus imti,
Pavergtų prikelti žemių,
Mūs ne vienas ir ne šimtas,
Mums ir kalnuose per žema.

Mes tada nekelsim rytą,
Nes negulsim naktį baisią,
Mes pražengsim iperitą,
Mes ir pragarą praeisim.

Mes pralaušim rankom plieną
Ir suminsim vargą kojom.
Jei kas, gulsim po velėna,
Tai nušviesim jums rytojų.

Mes uždegsim naktį aklą
Švino vėtros sūkuryje.
Jei riedės galva nuo kaklo,
Tai ties Vilnium Paneryje!


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>