Taurė

Tamsią naktį piktas vėjas
Mano kuoro daužo langą:
Ei, keleivi, metas, metas!…
Laukia žygis sugodotas,
Žvengia žirgas pabalnotas,
Neberimsta palydovai
Didžiai puotai – šauniai kovai.
Lėksim kalnais – uolos kris,
Žvaigždės veizėt nebišdrįs –
Ei, daryk duris!

Laukiau ženklo. Mano žygis
Nebe šiandie sugodotas:
Sieloj amžiais išnešiotas,
Kraujo bruožais įrašytas,
Žvaigždžių knygoj išskaitytas.
Josim, josim! Jei į puotą,
Nebeimsiu puotos rūbo,
Jei į kovą, nebeimsiu
Kieto plieno kalavijo:
Man laimėti!

Aidi žingsniai – verias durys.
Stūmiau vėją, sėdau žirgą.
Dunda paskui palydovai –
Lekiam kalnais, lekiam kloniais –
Jokios žvaigždės, jokio kelio.
Tiktai žirgas skelia taką,
Tiktai vėtra veidą plaka,
Tiktai lūkesiu širdies
Pats į tolį tebveržies –
Laisvė, laisvė

Staiga riksmas: stok, beproti!
Nebe jums laisvai skrajoti.
Jus, kaip mes, iš žemės gimę,
Nešat veide vergo žymę.
Audrios naktys – tyliam sapnui,
Šviesios dienos – sunkiam darbui,
Laisvos mintys, karštos širdys –
Tik ant aukuro liepsnoti.
Mesk klajones, stok beproti –
Būki vergas!

Ne, nebusiu! Mūsų žygis
Žvaigždžių knygoj išskaitytas,
Kraujo bruožais įrašytas.
Nuo dangaus rasos pasėmę,
Mes nutrinsim vergo dėmę.
Aš – ir mano palydovai –
Patys kariai ir valdovai
Tamsią naktį skrosdami,
Savo geismo ugnimi
Skelbiam kovą!

Štai pakalnėj gludi pilys,
Mano vaišių puikūs rūmai.
Šviečia skaidrus žiburiai,
Sunkus vartai atkili.
Ei, sustok, eiklusai žirge!
Tu laimėjai pirmą kovą,
Laisvą nešdamas valdovą.
Antrą kovą man laimėti,
Kol nušvis keliai žvaigždėti
Grįžti atgalios.

Spindi rūmai, – žibintuvai,
Plonas šilkas, baltos rankos
Meilūs šypsniai šildo kraują,
Taurė džiaugsmą atnašauja.
Aš – ir svečias, ir klajūnas:
Suaižytas vėtros kūnas,
Dega veidas, kaip liepsna,
Peršti džiūstanti burna –
Ir bent vieno šalto lašo
Atsigauti lūpos prašo.

Žilas rūmų šeimininkas,
Kaip lelija jo duktė.
– Imk, keleivi, pilna taurę:
Čia tau vaišės ir namai. –
O duktė visų gražiausia
Mano žvilgy laimės klausia:
Tu pailsęs, tu nykus,
Tavo akys kaip dangus –
Būsi mano.

Tavo laimės gersiu taurę!
…Baltos rankos – plonas šilkas –
Juodos akys – skaidrios ugnys –
…Užu lango laisvas vėjas –
Tamsios naktys – ruimų plotas…
Didis žygis sugodotas…
Pajutau krūtinėj skausmą,
Pajutau akyse ugnį –
Ir į žemę tėškiau taurę:
Aš laimėjau!


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>