Sakalai broleliai

Sakalai broleliai – kur jūs?
Girios ąžuolėliai – kur jūs?
Ar baltoj smiltelėj trūnit?
Girių glūdumėlėj tūnit?

Čia ruduo jau –
aukso šarvais apsidengęs.
Gervių virvės
nuringavo per padanges.
Vidur lauko iškerojo varnalėša.
Mano gimtą brangią žemę
priešai plėšia.

Rudenėlis ir tėvynėj:
Aitriai kvepia šile viržiai…
Vilkis karišką milinę,
Susijuoski standų diržą.

Atklajūnai
vakariniai vėjai plėšos.
Užkerojo mano kraštą
varnalėšos.
Salta, šalta – be ugnelės,
be namučių.
Atklajūnai vakariniai vėjai pučia.

Sakalai broleliai mano!
Ąžuolai žalieji mano!
Oi, keliai – šakom šakoti!
Sesė brolių eis ieškoti.

Vilko takas – kelias mano,
Jį geltoni lapai dengia, –
Juo nuskriejo partizanai,
Ir šalta mirtis juo žengia.


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>