Mafijos įkūrimas

Prokuroro draugo Riaubos
Kabinetas ankštas,
Bet jis daro susikaupęs
Rytmetinę mankštą.

Užsitaiso pistoletą,
Kumštį išvaškuoja,
Šauna dukart į parketą,
Triskart – į rytojų.
Pyksta draugas prokuroras –
Netiki ateitimi.
Jam patinka šviesoforai
Tik su viena akimi.

Pakilnoja nusiminęs
Pusvalandį biustą
Ir importinę guminę
Lazdą – nna! – per pusę.

Pritūpimas – plyšta kelnės,
Prokuroras svarsto:
„Ar pajėgčiau aš iškelti
Biustą šimtą kartų?“

Sapnavau olimpiadą,
Sapnas buvo žalias…
Bet staiga suklinka: – Staatj!
Smirna! Taip negalima.

Kur – kada – kas tokį matė?
Ir kokioj instrukcijoj?! –
Leniną skaityti metas,
Nes budrumo trūksta jau.

Bet pabeldžia sekretorė
Draugė Nusvarstyta:
– Ten už durų, prokurore,
Ramanauskas Vytas.

– Tai išmušk jam, įsakau, –
Riauba biustą meta, –
Tris dantis dėl visa ko
Ir – į kabinetą!

Lygiai po trijų minučių
Įžengia klientas, –
Burbulą raudoną pučia –
Tartum nepatenkintas.

Prokuroras nuramina:
– Draugas Ramanauskai,
Atsisėskit už Tėvynę –
Nagrinėsim klausimą.

(Sugruma perkūnas,
Įsijungia racija,
Dreba Ramanausko kūnas –
Vyksta operacija.)

Saulei nusileidus,
O žvaigždėm sužibus,
Ramanausko veidas
Žydi kaip vienybė.

Ramanauskas verkia:
– Kur dabar man lįsti?
Niekas gatvėj nebegerbia
Kaipo specialisto.

Šitaip graudžiai rauda jis! –
Net portretą sugraudina,
Ir balsu Dzeržinskio Riauba
Daro pareiškimą:

– Tamsta esate nekaltas,
Bet silpnai protingas, –
Juk šiandieną brangsta baldai,
O gyvybė pinga.

Kam gyvybė tau, brangusis, –
Nebesuk galvos –
Kuo daugiau bus pinigų,
Tuo daugiau – šviesos!

Vytas padėkoti skuba
Baisiai susikaupęs.
– Leiskit pabučiuot į subi…
– Nervai! – sako Riauba. –

Valdžiai šimtą raudonųjų,
Klišą rublį – sau.
Vardan pjautuvo ir kūjo.
Ir šventosios… Lauk!

Ir užaugo specialistas –
Praneša per radiją –
Šakomis į komunizmą,
Šaknimis – į pragarą…


1 komentaras - Mafijos įkūrimas

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>