Pagrabas Palszia

Numirie Palszis nuiaja,
Kurs pa Baźniczias łakiaia,
Dok Diewie pakaiu,
Sziaki, taki raiu,
Tam Palsziuy.
Źina tey łungay ir kiertis,
Kuriams łakiaia ia czwiertis,
Keyp sidabra nieszie,
Jr Swientosius pieszie,
Tas Palszis.
Numirie palszis, nie giwas,
Bet keyp is mirie tey diwas,
Kas buwa tey buwa,
Bumbizas praźuwa,
Unt amźiu.
Jaw dabar Palszis pa sudu,
Kad ia nie korie tey cudu,
Niey tieyp didis cudas
Keyp ladokas budas,
Wagisties.
Bekit Bumbizey ant grabu,
Apwerkit Palszi nie łabu,
Szaukdami werkitie,
Runkamis ptakitie.
O weymir! O weymir!


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>