Vaiski pilnatis

VIRŠUM miško vaiski pilnatis,
Šilko drignė geltonai žalia –
Buvo lygiai tokia pat naktis,
Tokia pat žvaigždelė mirkčiojo šalia.

O žiogelis vyravo skardus,
Lyg norėdams sielvartą užrikt…
Iš daugybės moterų vardų
Aš labai norėjau vieną pasilikt…

Vieną veidą, vieną tik ar du
Aš norėjau žvaigždėm padabint,
Tiktai vieno – kuo jinai vardu,
Tik jos vardo niekaip negaliu atmint.

Kilo augo debesys pikti –
Įžūli tai viesulo valia –
Juosna žengė vaiski pilnatis,
Žvaigždė, o ir drignė geltonai žalia.

Gal veidai vėliau kur sutikti,
Taip, mergaites atmenu kelias,
Bet aptemo, it nūnai naktis,
Meilės ir jaunystė kitados žalia.

Ne aš vienas, ir sesuo naktis
Atsiduso aimana gilia –
Ir paskendo vaiski pilnatis,
Ir kvatojo raganos šile.


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>