Flirtuoja vasara

Man vis tiek dabar kur eiti.
Ir vis vien man kur sustoti.
Melsvos upės susiraitė.
Geležinės žviegia stotys.

Tik tas varnas – žalias varnas –
Man džiaugsmu dar kad užgrotų.
Jeigu ne – tai ir tą varną
Pasodinti kur už grotų.

Mėnesį kaip vario sagtį
Ir tuos plaukus gelsvo lino
Per pat Jonines, tą naktį,
Raganos pasidalino.

Galva sukas ne nuo vyno…
Pažiūrėk, panele Alia,
Akys ežere patvino,
Visas laukas lošia žalio!

* * *

Žalia ir žalia! Nuobodu baisiai.
Akys patvino žydinčiuos rugiuos.
Aš dar sugrįšiu, aš dar ateisiu,
Dabar lyg tyčia iškeliaut rengiuos.

Ant pečių nešim žemę ir dangų,
Pakolei ant svieto aš tebesu;
Mes iš vaivorykščių nersim žabangas
Ir pasisupsim ligi debesų!

Velniop, jei kartais mintys nelinksmos;
Tokia jau mūsų keistuolė dalia.
Blondinai gluosniai saulėn palinksta,
Nors ir šičia, žemėj, pasiūbuot valia!

Ūžauja girios, šlama miškeliai;
Šitą jų kalbą aš įsiklausau.
Tik neišveski manęs iš kelio –
Manęs tu viso nepaimk tik sau…


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>