Strazdas

Ey tu tu tu Strazdielis,
Tuiey mundrus pauksztielis,
Kur tu tupieiey łazdinu krumi.
Ar łazdinu uginey
Reszutele brundiney,
Ar kałnosie wogas sirpiney.
Niey łazdina uginaw,
Rieszutiele brundinaw,
Niey kałnosie wogas sirpinaw.
Kur asz tiktay nukunku,
Reyszkiu aukszcziausia runku,
Kurs łapieleys medzius apriedie.
Reyszkiu, giedu, linksminu,
Smutnu źmogu raminu,
Tieszidamas graźiams giesmiełems.
Skrizdamas wirszum miedźiu,
Pacziay wirszuniey siedźiu,
Łeydźiu balsu par tumsias girias.
Sparniukieleys klezdamas,
Brundnu źemu bardamas,
Pranaszauiu pawasarieli.
Jaw saułełe kaytriesnie,
Jr piewiełe linksmesnie,
Jr bierźelis sprakti pradieia.
Upiełe linksmey płaukie,
Wierpetas wiwat szaukie,
Jr sułełe bierźa pratieka.
Źiedey isz źiames pinas,
Pilnas paukszcziu karklinas,
Saudzia, graudzia, lizdus pindami.
Pucze sałdus wieielis,
Krenta lengwas letielis,
Wisa źiemie linksmey pradziuga.
Artaiceley [!=Artaieley] ius mana,
Kadiel piemo nie gana,
Kadiel nie wara źalon giriełen.
Ti Karwiełes pasganis,
Nawiu darbu prasmanis,
Gieriukieley linksmey pasiszaks.
Piemienieley awiełes,
Trubodami trubełes,
Szkin, kur eysta, źalamargiełes.
Ey,tu tu tu, Strazdielis,
Cziłbiek miełas pauksztielis,
Pakłausisma graźiu giesmielu.
Niekam szkadas nie daraw,
Miszkan jawcziu nie waraw,
Niey maźiausia gruda gadinu.
Wirszum miedźiu siediedams,
Aplink sawi gruźdiedams,
Saudźiu, graudziu, świetu linksminu.
Jaw sawłeła pastirpa,
Asztru sniegu pakirpa,
Jr kałnieley źalot pradieia.
Pawersmeley prakiura,
Dziaugias wisa natura,
Wisi lekney raźiem praźida.
Sztey sparnieleys sukłaiaw,
Kłausik miełas Artaiau,
Kłausik, teysik stipru źagrieły.
Suiung źalamargielus,
Wiersk, ark, auksztus kałnelus,
Kur, szio, wagu, źalamargieley.
A iszaris toiau spiek,
Kwieczius, mieźius, źirnius siek,
Ir linielu nie uźmirszk.
A kad kłonos sukrausi,
Szimta patieku gausi,
Czie tau linksmibies, czie tau ir dziauksmey,
Papieniesi waykielus,
Pakwiesi kayminielus,
Linksmindamas Diewa garbinsi.


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>