Pusiaunaktis senamiesty

Senutė turgavietė
Panarino žvilgsnį
Į nudilusias
Akmenų kurpes:
Jomis avėjo laikas – –

Gatvėje švilpaudamas,
Vidunakčio valkata vėjas,
Neono šviesų aureolėje
Sklaido vakarykščius laikraščius:
Negyvą praeitį
Jis numeta sąšlavynams.

O nudriskę namai,
Susigrūdę krūvon –
(Kaip seni cinikai) –
Degančiais vyzdžiais
Seka nuogus merginų
Šešėlius.

Naktis pakabina dalgį
Ant sidabrinės
Telefono vielos.
Kaimynystėje
Paklydęs katinas,
Užuodęs mėnesieną,
Pavirsta
Tarzaniška serenada.

Šaligatvy ties taverna,
Neblaivios piktžolės
Linguoja girtam svaiguly.

Praeidamos mašinos
(Naktibaldos paraudusiom akim) –
Nuduria jas
Stikliniais,
Panieka spindinčiais
Pirštais – –


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>