Prieczastis Mergas

Eia merga su wiedrieleys upien undieniela,
Ir parwirta slidam ledi smarkiey unt szaniela,
Hey bieda ku weyksiu, unt pamaczies ku szauksiu.
Apidauźia saw szanienas niksztierieia kaiu
Jsigiia nabagiełe wieczna niepakaiu hey bieda &c
Nieszczieśliwi taw mergieł tika pritikimay,
Pasibeygie wisi tunczius, wisi ir szakimay,
Bus iaw tawa zabawiełe par wisas dienełes
Ganit karwies, aszkasz, kiawłes, ir piłkas awiełes
A pa śmiercziuy łapietams aźudos par szanu,
Sakidami, czie kawoiam szimtu metu Pannu.


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>